© SE&JS ENG  
 


Leho LõhmusVene impeeriumi ordenid

Vene impeeriumi ordenid

Toimetajad Sirje Endre ja Liine Jänes
Kujundus Kadi Pajupuu

Vene tsaaririigi ordenite ajalugu algas 1698. aastal ja lõppes koos revolutsioonilise pöördega 1917. aastal. Enamiku sellest ajast kuulus praegune Eesti Vabariigi ala alates 1710. aastast Venemaa koosseisu. Ordenid peegeldasid impeeriumi kogu sisu kõigis selle arengutes, vastuoludes ja mitmekesisuses.

Siiani pole eesti keeles ilmunud kokkuvõtlikku trükist Tsaari-Venemaa ordenite kohta. On vaid üksikud artiklid teaduskogumikes ning ajalehtedes-ajakirjades. Käesolev raamat üritabki seda lünka täita. Koos ordenite ajalooga on tähelepanu pööratud ka inimestele, kes neid ordeneid on saanud. Erilise vaatluse alla on võetud muidugi eestlased (või väidetavalt eestlased) ning Eesti aladega kas sünni-, tegevuse- või matmiskohaga seotud tuntumad baltlased ja venelased.

Pildimaterjalis on esil kuulsad eestlased, fotodel kannavad ordeneid kindralid Johan Laidoner ja Aleksander Tõnisson, kolonel Karl Tallo, kindralmajorid Ernst Põdder ja Jaan Kruus, alampolkovnik Peeter Kann, leitnant Julius Kuperjanov jt.


Leho Lõhmus (1953), ajaloolane. Peamine uurimisvaldkond on Eesti sõjaajalugu ja Nõmme ajalugu.

 


 

 
 

144 lk., illustreeritud, sh ordenite värvitahvlid.
ISBN 978-9949-9547-3-5

 


 
   
 

 

 

 

Avaleht