© SE&JS ENG  
       

Kirjastuselt SE&JS tarkuseraamat
Rahva eesel. Asinus vulgi

A fable from the SE&JS Publishers
People’s Donkey. Asinus vulgi

Rahva eesel


OSTA OTSE KIRJASTUSEST !

64-leheküljeline jutu- ja pildiraamat sisaldab kümne rahva mõistujutte möldrist, poisist ja eeslist. Lood ja pildid ühendavad ajaloo elutarkuse ja noorte eesti kunstnike andekuse igipõlisel teemal: kes püüab meeldida kõigile, ei ole kellelegi meele järele. Kõige targem on teha alati oma otsused ise ja nende juurde kindlaks jääda.

Kasulik ka kooliraamatuna, eesti keele kõrval ilmub iga jutt lisaks veel päritolumaa keeles.

Esimene jutt (Aisopos) on pärit umbes aastatest 620–564 e.Kr., viimane tekst (Janek Mäggi) valmis aastal 2010.

Koostaja Laine Randjärv Jänes
Kujundaja Kadi Pajupuu
Koostöös kunstikooslusega LOOVALA

ISBN 978-9949-9027-5-0

P.S. Poolteist kuud pärast „Rahva eesli” ilmumist tõi raamatu koostaja Hiinast värskelt kaasa samateemalise hiinakeelse teksti, mille algallikas samuti Aisopos. Vaata lähemalt /link/

The 64-page story- and picture-book contains fables about a miller, a boy and a donkey of told by ten nations. The stories and pictures join the historical wisdom and the talent of young Estonian artists on the moral that those who try to please everyone, will please no-one. It is best to do what you feel is right, and stick to it.

Useful also as a schoolbook, as each story is presented both in Estonian and the original language.  

The first story (Aesop) is from approximately 620–564 BC, the last story (by Janek Mäggi) was written in 2010.

Compiled by Laine Randjärv Jänes
Designed by Kadi Pajupuu
In co-operation with studio-work-shop Loovala 

ISBN 978-9949-9027-5-0

P.S. One and a half months after the publication of People's Donkey, the compiler, reurning from a travel to China, brought with her the same story in Chinese, originating also from Aesop. See /link/

 

 

Loovala kunstnike illustratsioone raamatule Rahva Eesel. Kirjastus SE&JS
Illustrations for the book People’s Donkey.


 

 

 

 

 

Avaleht