© SE&JS ENG  
  Sillad üle piiride


Laine Randjärv

Sillad üle piiride


        Raamatus „Sillad üle piiride” näeb esmakordselt ilmavalgust mahukas käsikirjaline materjal – kahe kirjavahetuse lood. Need on Tuudur Vettiku ja tema abikaasa Lonni kirjad aastatest 1955–1956, ajast, mil Vettik oli Siberi vangilaagris, samuti ilmub mõttekaaslastest koorijuhtide Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe kirjavahetus aastatest 1959–1975.

        Kirjad on ületanud ja ületavad nähtavaid ning nähtamatuid piire – olgu siis geograafilisi, maailmavaatelisi või seisuslikke. Lugejat ootab ees palju tuttavlikku ja armsat, aga ka ehmatavat ja üllatavat.

        Siin on teateid koorijuhtidest, võimukandjatest, loovisiku võimalustest või võimatusest end repressiivajastul teostada, karmidest oludest vangilaagris ja kultuurirahva keerdkäikudest Nõukogude anneksiooni aastatel.

        Lisaks kirjavahetustele ilmub Laine Randjärve raamatus ülevaade eesti loovisiksuste kirjavahetuste senisest avaldamisest Eestis. Autori intervjuud Kuno Arengu, Ants Üleoja, kunagise dissidendist-õpilase Ahto Liiki ning omaaegse Tartu linna kultuuriosakonna juhataja Elvi Alekandiga avavad või ületavad piire veelgi enam.

        Peatükk „Vaimne repressioon ja kohandumine” paotab ukse seni vaikimisi ülelibisetud tabuteemasse: kollaboratsionismi ja kohanemise vahekorda Nõukogude võimu ajastul ning eesti koorirahva hakkamasaamisse vägivaldse režiimi poolt pealesurutud olustikus.

Autori eessõna

Kujundus Rein Seppius
256 lk, fotod
ISBN 978-9949-9252-7-8

 

 
 

 

 

 
   
 

 

 

 

Avaleht