© SE&JS ENG  
  Ilmunud raamatudIlmumiselEnimtuntud raamatud  
       
     
 

2018. aastal

augustis:

Raul Aarma
Autod, mis jahutaid Raplamaad


Autod, mis jahutasid Raplamaad

Raul Aarma on kirjutanud väga põhjaliku uurimuse Raplamaal kasutuses olnud tultõrjeautodest ja nende ajaloost 1936 - 1996. Autor on otsinud ja leidnud palju huvitavat unikaalset materjali, mis avavad päästetehnika ajalugu ja arengut. Raamatus on palju fotosid ja dokumente.

Esimene sisepõlemismootoriga “liikur”
soetati Raplamaa tuletõrjujatele 1930. aastate lõpus, kuid punasest veoautost, valgete triipudega külgedel ja siniste vilkurite katusel, saame rääkida alles alates 1980. aastatest. Tuletõrjeauto defineerimise mõttes haigutab seega lähiajaloos pea nelja kümnendi pikkune auk – mis masinad need siis ikkagi olid?


Mall Jaakson
Kümme lugu kassidest


Hispaanias elava kirjaniku Mall Jaaksoni lühijutud kassidest on tunderikkad lood inimese ja kassi vahelistest suhetest. Elu jooksul on Mallel olnud palju eri tõugu ja iseloomuga kasse, kes käivad omapäi, nagu kassidel kombeks, aga hoiavad salapärasel kombel ikka inimese ligi.
21. sajand tõi kaasa suuri muutusi, seljataha jäi endisaegne maailm, kus kirjutati käsitsi kirju ja kohvilauas veeretati üksteisest siiralt huvitatud vestlust. Kassid, kellest kirjutab Jaakson, nagu ei teaks „uut aega”, nemad on ikka samasugused nagu vanasti. Aga millised just, seda saab lugeda raamatust.


Kirjastus SE&JS on varem välja andnud neli Mall Jaaksoni raamatut („Hispaania päevik. Aastad 1975–2010”, „Kass, kes oli kuningas Saalomon”, „Murdlained”, „Euroopa kriisid & Armastuse puud”). Tema loomingut on ilmunud ka rootsi ja hispaania keeles.

 

novembris:

Linnart Mäll – mees, kes jättis jälje
Koostaja Ivar Tröner


Teos koondab Eesti mõtteloo ühe suurmehe suulist pärandit. Raamat keskendub eelkõige Linnart Mälli loengutele ja ettekannetele, esinemistele raadios, televisioonis, konverentsidel ja mujal. Koostaja on teinud põhjaliku valiku legendaarse Mälli mõtetest, sõnumitest, märkmetest.

„Tänaseni pole Eesti lugejal Linnart Mällist akadeemiliselt läbiuuritud intellektuaalset biograafiat, mis portreteeriks seda Eesti suurmeest põhjalikumalt, uuemate allikate põhiselt, ning teeks seda terviklikuna – tuues välja mitte ainult Linnart Mälli teadusliku elutöö aspekte, vaid ka tema panuse Eesti ühiskondlik-poliitilisse tegevusse.
Käeolev raamat annab lugejale ettekujutuse sellest, milline inimene oli Linnart Mäll Eesti akadeemilisel maastikul ning annavad samas kaudselt hinnangu Mälli kui ida-tekstide uurija iseloomule ning tema vaimsele temperamendile.”

––Ivar Tröner


detsembris:

Siim Kallas
Euroopa Liidu lugu
(tööpeakiri)

Siim Kallase raamat jutustab 20. sajandi suurima poliitilise koostööprojekti, maailma ajaloo suurima rahuprojekti saamisloost, arenemisest ja tänapäevast.
Raamat avab, miks Euroopa Liidu kujundamisel tehti just selliseid otsuseid, mis täna meie elu mõjutavad. Miks üldse võeti kasutusele ühisraha euro? Miks juhindub euro just sellistest reeglitest, mis täna nii olulised on, näiteks tasakaalus eelarve nõudest?

Kuidas on üles ehitatud rahvaste vaheline poliitiline koostöö? Millest see oleneb, milline ajalugu on selle kujundanud? Millised on need jõud, mis on huvitatud Euroopa Liidu tugevnemisest ja kes on need jõud, kes selle vastu on?
Raamat püüab jutustada Euroopa Liidu lugu läbi eestlase silmade, autori kogemusele ja teadmistele tuginedes. Teose eesmärk on aidata lugejal näha suuremat pilti, mis ümbritseb ka meie igapäevast elu Euroopa Liidus.

See teos ei kata kindlasti kõike, mis Euroopa Liidus toimus või on täna toimumas. Euroopa Liidu ajaloo üksikasjaline kirjeldus vajaks hiigelhulka lehekülgi, mida tavaline lugeja ei jaksaks läbi lugeda. Aga autor püüab siiski käsitleda kõike, mis tema jaoks olulist on, eriti majanduse ja poliitika vallas.

Kindlasti pakub teos rohkesti ainet mõtiskeluks tänapäeva maailma üle vabaduse ja kurjuse vahel.


 

 

 

 

Tulemas on mitmeid huvitavaid raamatuid ja üllatusi, millest edaspidi!

 
 

 

 
 

 

 

 

Avaleht